• Melioracija terena – pretvaranje krša u plodno tlo
  • Frezanje kamena
  • Priprema terena za smilje
  • Izrada bijelih cesta
  • Košnja trave
  • Krčenje terena
  • Sječa raslinja
  • Mehaničarska radiona – popravci strojeva