Melioracija terena – Pretvaranje krša u plodno tlo – Frezanje kamena – Priprema terena za smilje

Pretvaramo teren koji nikada nije bio pogodan za sadnju trajnih nasada, zbog kamenite podloge u teren koji se može obrađivati i saditi najrazličitije kulture, od povrtnih kultura pa do sadnje trajnih nasada kao što su maslenici i vinogradi. Sa stručne i agronomske strane upravo takvi tereni koji imaju kamena izuzetno su pogodne za sadnju, jer kamen drzi vlagu, te tako pogoduje rast biljaka. Melioriramo i najteže terene razbijajući kamen i usitnjavajući ga do željene granulacije. Naše sitnilice, kamen usitnjavaju na dubini od 5 do 60 cm. Na raspolaganju su 4 freze, koje postižu različitu dubinu i granulaciju. Učinkovito smo meliorirali terene s kamenitošću od 100 %