Kontakt:   krt@krt.hr

Priprema za sadnju zaraslih zemljanih / kamenitih površina

Priprema terena za sadnju može se odvijati na zapuštenim zemljastim- pretežno šumskim ali i kamenitim površinama. Razlika  je u pripremi –  kod šumskih površina  dovoljno je nakon sječe vegetacije riperom izvući korijenje i žile te ih samljeti specijalnom frezom ili odvesti na deponiji, dok se kod kamenitih površina teren mora i ispikamirati bagerom a onda ispikamirani materjal frezati. Ripanje i pikamiranje se obično odvija na dubinama 60-100 cm

Pretvaramo teren koji nikada nije bio pogodan za sadnju trajnih nasada, zbog kamenite podloge u teren koji se može obrađivati i saditi najrazličitije kulture, od povrtnih kultura pa do sadnje trajnih nasada kao što su maslenici i vinogradi. Prednost ove tehnologije je što se frezanjem kamenitih terena dobiva  granulacija pijeska koji vrlo dobro zadržava vlagu,te se na taj način umanjuje isušivanje tla te tako pogoduje rast biljaka.   Melioriramo i najteže terene razbijajući kamen i usitnjavajući ga do željene granulacije. Na raspolaganju su više freza, koje postižu različitu dubinu i granulaciju. Dubina frezanja može biti različita s obzirom na kulturu koju se planira saditi.

Pratite nas na:

Lokacija

Gradinje 4/1

52427 Livade

Kontakt

Tel: 052/616-566
Fax: 052/616-565
Mob: 098/399-498
krt@krt.hr

Copyright 2020 www.krt.hr ©. All rights reserved.